Projekt izrade aplikacije za uspostavu i vođenje registra prostornih jedinica - adresnog registra

Uz potporu projekta „Izgradnja kapaciteta za poboljšanje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini” (CILAP) Uprava je temeljem svojih obveza propisanih Zakonom o načinu označavanja i evidentiranja naseljenih mjesta, ulica i trgova i kućnih brojeva (Zakon) realizirala Projekt izrade aplikacije za uspostavu i vođenje adresnog registra. Realizacijom ovog Projekta postignuti su sljedeći ciljevi:

• omogućeno provođenje pilot projekta osnivanja adresnog registra na pilot lokaciji, čime su testirane procedure propisane Zakonom i sama aplikacije na raspoloživim podacima;

• osigurana je programska podrška za rad službi jedinica lokalne samouprave koje će osnivati i voditi adresni registar nakon instalacije testiranog softvera u svim jedinicama lokalne samouprave.

• osigurana je pretpostavka za korištenje adresnog registra za različite svrhe po njegovom osnivanju te pretpostavka da se sve institucije koje koriste podatke o adresama mogu povezati s adresnim registrom.

Izrađena aplikacija u sklopu projekta je vlasništvo Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) i radi na podacima kompletne baze podataka katastra nekretnina (BPKN) te omogućuje distribuciju podataka putem intraneta i Interneta.

Povratak