Projekt označavanja ulica i trgova nazivima i zgrada brojevima te izradom adresnog registra za dio teritorija općine Čitluk

Ovaj projekt se odnosi uglavnom na poslove neposrednog označavanja naselja, ulica i trgova nazivima, te zgrada brojevima, kao i izrade odgovarajućeg registra o izvršenom označavanju. U tu svrhu je obavljeno više aktivnosti koje omogućuju kvalitetnu pripremu podataka za uspješnu realizaciju Projekta na terenu. U prvom redu obavljena je analiza podjele na naseljena mjesta područja općine Čitluk, te su po istoj predložene podjele naseljenih mjesta na naselja. Pored ovoga izrađen je plan podjele na ulice i trgove za naseljena mjesta Čitluk, Međugorje i Bijakoviće. Za definiranje zgrada koje se trebaju označiti kućnim brojevima korišteni su podaci DOF-a i podaci dobiveni na terenu.

Temeljni rezultati dobiveni realizacijom ovog Projekta su:

• definirane procedure koje se trebaju provesti na području Jedinica lokalne samouprave u svrhu osnivanja registra prostornih jedinica

• da su kroz praksu potrvene procedure propisane Zakonom o o načinu označavanja i evidentiranja naseljenih mjesta, ulica i trgova i kućnih brojeva

Ovaj projekt zajednički su financirali općina Čitluk i CILAP Projekt. Uprava je sudjelovala u organizaciji, definiranju i koordinaciji svih aktivnosti provedenih u sklopu Projekta

Povratak