Projekt izgradnje infrastrukture za uspostavu i vođenje registra prostornih jedinica - adresnog registra u HNŽ/K

Ovim projektom Uprava će stvoriti jednoobrazni sustav vođenja registra prostornih jedinica - adresnog registra na području HNŽ/K. Sustav se realizira na lokacijama jedinica lokalne samouprave, te na središnjoj lokaciji u Upravi. U tu svrhu u jedinicama lokalne samouprave instalirana je aplikacija za vođenje adresnog registra na servere službi nadležnih za geodetske poslove. Aplikacija za sada koristi bazu podataka preuzetu od Federalnog zavoda za statistiku. Kroz projekt će biti osigurana i replikacija podataka s lokalnih servera na server na središnjoj lokaciji u Upravi. Time će se stvoriti pretpostavke za testiranje korištenja podataka registra prostornih jedinica – adresnog registra zainteresiranim korisnicima. Ovo se u prvom redu odnosi na MUP HNŽ/K i IDDEEA-u, kao najznačajnije korisnike.

Općenito glavni ciljevi ovog projekta su:

• standardizacija procedura u općinskim službama nadležnim za geodetske poslove;

• stvaranje uvjeta za početak uspostave adresnog registra po općinama;

• stvaranje uvjeta za digitalizaciju postojećih podataka adresnog registra

• omogućavanje izrade središnje baze podataka adresnog registra za HNŽ/K kao osnove za distribuciju podataka drugim korisnicima i stvaranje uvjeta za korištenje adresnog registra u okruženju e-uprave;

• stvaranje baze podataka adresnog registra kao djela informacijskog sustava jedinica lokalne samouprave koji će služiti kao osnova za razvoj drugih komponenti tog sustava.

Pored navedenih ciljeva koji se mogu smatrati i izravnim ciljevima ovaj projekt donosi cijeli niz neizravnih ciljeva i koristi.

Povratak