Projekt označavanja naselja, ulica i trgova nazivima i zgrada kućnim brojevima s izradom registra prostornih jedinica na području HNŽ/K

Kroz ovaj projekt izrađeni su projekti za fizičko označavanja naselja, ulica i trgova nazivima te označavanja zgrada brojevima i izradu adresnog registra za sedam jedinica lokane samouprave (JLS): Čapljina, Jablanica, Mostar, Neum, Prozor, Ravno i Stolac, sa područja Hercegovačko neretvanske županije/kantona. Projekte su sufinancirali Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (25%), Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (25%) i navedene JLS.

Ovim Projektima opisane su aktivnosti koje treba provesti u sklopu Projekta za fizičko označavanja naselja, ulica i trgova nazivima te označavanja zgrada brojevima na području svake od JLS.. U tu svrhu su kroz pripremnu fazu obavljene analize podataka MUP-a, FZS-a i Statuta spomenutih općina o naseljenim mjestima i adresnim područjima, podjele područja pojedinih JLS na naseljena mjesta, te su po istoj predložene odgovarajuće preporuke za poboljšanje adresnog sustava o izrađeni prijedlozi podjele naseljenih mjesta na adresna područja, što je omogućilo kvalitetnu izradu ovih projekata.

Izradom ovih projekata stvorene su pretpostavke neposredno označavanja naselja, ulica i trgova, nazivima, te zgrada brojevima, kao i izrade odgovarajućeg registra o izvršenom označavanju. Tomu bi trebale prethoditi odgovarajuće odluke predstavničkih tijela o adresnom sustavu, nakon čega bi se pristupilo fizičkom označavanju. Konačni cilj je imati uređen i funkcionalan adresni sustav na području cijele Županije/Kantona.

Povratak