Projekt izrade Geoportala HNŽ/K

Projektu izrade i uspostave Geoportala HNŽ/K i aktivnostima koje se na njega odnose Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove pristupila je sredinom 2016. godine. I. faza projekta je u konačnici realizirana sredinom 2017. godine. U prvoj fazi u projekt su uključeni sljedeći subjekti, koji su ujedno i potpisnici Sporazuma o suradnji na poslovima izrade i uspostave Geoportala sa Upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNŽ: Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ, Grad Mostar, Općine: Čapljina, Čitluk, Jablanica, Neum, Prozor-Rama, Ravno i Stolac.

Geoportal HNŽ/K je osmišljen kao središnje mjesto pristupa prostornim podacima na području županije, a zasad uključuje: podatke katastra, digitalni ortofoto (DOF), podatke adresnog registra, podatke o namjeni površina iz prostornih planova jedinica lokalne samouprave, podatke plana gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, kartu upotrebne vrijednosti zemljišta i pedološke podatke.

Osnovni ciljevi uspostave Geoportala HNŽ /K su:

1. Osigurati lakši pristup geoprostornim informacijama,

2. Olakšati rad sa strankama,

3. Ubrzati i unaprijediti rad u institucijama,

4. Doprinijeti boljem poslovnom ambijentu, a posebno pri donošenju poslovnih odluka,

5. Olakšati otklanjanje postojećih nesuglasica usporedbom prostornih podataka,

6. Doprinijeti donošenju planskih dokumenata na razini Županije/Kantona i jedinica lokalne samouprave.

Geoportal je zatvorenog tipa i namijenjen je jedinicama lokalne samouprave, ministarstvima i institucijama na području HNŽ/K. Plan za ubuduće je proširiti Geoportal objavom i drugih setova prostornih podataka i također proširiti korištenje Geoportala na druge zainteresirane subjekte.

Povratak