Sastanak na temu „Korištenje podataka Adresnog registra od strane MUP-a HNŽ i IDDEEa-e”

U sklopu aktivnosti uprave podržanih od strane CILAP projekta, u prostorijama Vlade HNŽ/K 18. 06. 2015. godine održan je radni sastanak predstavnika Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNŽ/K s predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova HNŽ/K (MUP HNŽ/K) i Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA).

Na sastanku su, od strane predstavnika Uprave prezentirane do sada realizirane aktivnosti vezane za uspostavu i održavanje adresnog registra u HNŽ/K, kao i planirane aktivnosti u narednom razdoblju. Svi sudionici su izrazili svoje zadovoljstvo poduzetim aktivnostima i dali su punu podršku daljim planovima za razvoj.

Također je postignut dogovor o suradnji sa Uprave s jedne i MUP-a HNŽ/K i IDDEEA-e s druge strane. U tom pravcu su definirani sljedeći zaključci u pravcu testiranja procedure korištenja podataka adresnog registra:

1. Uprava će osigurati pristup podatcima adresnog registra s pilot područja (Čitluk; Međugorje i Bijakovići) iz središnje baze IDDEEA-i na bazi dnevne ažurnosti.

2. IDDEEA i MUP HNŽ/K će podatke koristiti za testiranje svojih internih procedura, kao bi se u narednom razdoblju omogućilo korištenje podataka većeg obima, te kako bi se podatci adresnog registra u tim procedurama koristili na najbolji mogući način.

3. Planirano je da se tijekom jeseni, sukladno planiranim aktivnostima CILAP projekta, održi Seminar o zajedničkim aktivnostima, a sve u svrhu upoznavanja zainteresiranih subjekata o rezultatima te suradnje i narednim koracima vezanim za korištenje podataka Adresnog registra.