Poziv na predstavljanje Geoportala Hercegovačko-neretvanske županije/kantona

Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Hercegovačko-neretvanske županije/kantona je pokrenula Projekt izrade Geoportala HNŽ/K. Geoportal HNŽ/K je osmišljen kao središnje mjesto pristupa prostornim podacima na području županije, a zasad uključuje: podatke katastra, digitalni ortofoto (DOF), topografsku kartu M 1:25000 (TK25), podatke adresnog registra, podatke o namjeni površina iz prostornih planova jedinica lokalne samouprave, podatke plana gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, kartu upotrebne vrijednosti zemljišta i pedološke podatke. Implementacijom ovakvoga servisa u rad županijskih institucija olakšava se pristup informacijama, olakšava se rad sa strankama, ubrzava i unapređuje rad institucija, vodi prema uspostavi e-vlade, te prema modernizaciji i poboljšanju stanja u funkcioniranju cijelog društva. Dakle, Geoportal je zatvorenog tipa i namijenjen je jedinicama lokalne samouprave, ministarstvima i institucijama na području HNŽ/K. Plan je proširiti Geoportal kako na druge setove prostornih podataka tako i na druge zainteresirane korisnike.

Stoga pozivamo predstavnike ministarstava i drugih organa uprave i upravnih organizacija HNŽ/K na predstavljanje Geoportala HNŽ/K i aktivnosti koje je potrebno poduzeti u cilju uspostave i širenja servisa Geoprtala. Predstavljanje će se održati 08. svibnja 2017. s početkom u 10.00 sati u prostorijama Skupštine HNŽ/K, Jakova Baruha Španca 2.

Molimo Vas da svoje ili sudjelovanje vaših predstavnika na prezentaciji potvrdite na telefon broj: 036-326-795, osoba za kontakt Marta Kožul ili na adresu e-pošte: kozulmarta@gmail.com najkasnije do petka 05. 05. do 16.00 sati.