Predstavljanje geoportala institucijama HNŽ/K-a

Dana 08.05.2017 u zgradi Skupštine HNŽ/K-a održano je predstavljanje Geoportala predstavnicima institucija HNŽ/K-a. S obzirom da se od 2003. godine razvija sustav za vođenje digitalnih podataka i da razvitak e-Vlade uspostava koje je krajnji cilj cjelokupne digitalizacije, nije moguć bez uspostave Geoportala ovim putem je prezentirana važnost i način njegove uspostave.

Prezentaciju je otvorio gosp. Ivan Lesko direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNŽ/K-a, pozdravio nazočne i zahvalio im se na dolasku. Kroz uvodnu prezentaciju objasnio je važnost postojanja prostornih podataka te važnost i način njihova prikupljanja i javnog objavljivanja. Posebno je prezentirana infrastruktura prostornih podataka i s njom povezana INSPIRE direktiva EU. Geoportal u ovoj fazi razvoja nije urađen na klasičan geoportal infrastrukture prostornih podataka, nego kao jedna platforma sa raspoloživim prostornim podacima i najviše služi kao sredstvo za rad preko korisničkih računa djelatnicima jedinicama lokalne samouprave i institucija HNŽ/K-a.

Gosp. Zlatko Modrinić, u ime tvrtke „Geometrika“ pružatelja usluga na izradi Geoportala predstavio je sam Geoportal, njegovo sučelje, kako ga koristiti i na koji način doprinijeti njegovom unaprjeđenju. Posebno su prezentirani podatci po temama podataka koje trenutno obuhvaća Geoportal, a to su: katastar, DOF, adresni registar, karta uporabne vrijednosti zemljišta, pedološki podatci, namjena površina iz prostornih planova JLS i planovi gospodarenja poljoprivrednim zemljištem.

Prezentacija ja održana u svrhu isticanja važnosti prostornih podataka i važnosti suradnje jedinica lokalne samouprave i institucija HNŽ/K-a, kako bi se prikupilo što više prostornih podataka, izvršila njihova digitalizacija i kako bi se oni koristili u svakodnevnom radu.

Predstavljen je i Upitnik o prostornim podacima koji je prezentirao gosp. Adelko Krmek. Upitnik će biti dostavljen svim institucijama HNŽ u narednim danima. U roku od 15 dana institucije bi trebale odgovoriti na upitnik i dostaviti ga Upravi. Svrha upitnika je utvrđivanje postojećeg stanja prostornih podataka, iskazivanje interesa institucija HNŽ-a za prostornim podatcima i pristupu Geoportalu. Temeljem prikupljenih upitnika planirat će se daljnje aktivnosti na razvoju Geoportala.

Formular Upitnika može se preuzeti ovdje.

Po okončanju prezentacije održana je edukacija za predstavnike jedinica lokalne samouprave i Ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva tj. korisnike Geoportala. Edukacija je održana u dvije skupine. Nazočnima je predstavljen način upotrebe Geoportala, te su im date upute za početak rada.