Održan seminar „Projekti zemljišne administracije u HNŽ – iskustva, koristi i naredne aktivnosti“

U organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Vlade HNŽ i Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNŽ, dana 15. veljače 2018. godine u hotelu Mostar u Mostaru, održan je seminar pod naslovom „Projekti zemljišne administracije u HNŽ – iskustva, koristi i naredne aktivnosti“

Seminaru su nazočili: predsjednik Vlade HNŽ dr.sc. Nevenko Herceg, ministar unutarnjih poslova u Vladi HNŽ Slađan Bevanda, predstavnici: Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNŽ, županijskih ministarstava, Porezne uprave F BiH i jedinica lokalne samouprave u HNŽ.

U uvodnoj riječi predsjednik Vlade HNŽ, dr.sc. Nevenko Herceg istaknuo je svoje veliko zadovoljstvo radom Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNŽ u proteklom desetljeću i naglasio kako daje potpunu potporu radu i projektima iza kojih ona stoji. Razlog tomu je što je uređena zemljišna administracija preduvjet za gospodarski razvitak i napredak Županije. Zadovoljstvu predsjednika Vlade pridružila se i gđa. Anđa Zimić, koja kroz CILAP projekt uspješno surađuje s geodetskim upravama u BiH.

Radni dio seminara otvorio je gosp. Željko Obradović s temom „Aktualni projekti FGU“. U svom izlaganju gosp. Obradović se posebno osvrnuo na uspostavu adresnog registra u FBiH, registra cijena nekretnina FBiH i usklađivanje podataka katastra i zemljišne knjige..

Zatim je uslijedila prezentacija gosp. Ivana Leske s temom „Postignuti rezultati zemljišne administracije u HNŽ i prijedlozi za buduće aktivnosti“. Posebno je istakao rad na digitalizaciji katastarskih podataka gdje su digitalizirani podatci za 96 % parcela upisanih u katastar na području HNŽ, što je najbolji rezultat na području FBiH.

Predstavio je rad Uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove HNŽ koja sudjeluje na usuglašavanju katastra i zemljišnih knjiga, pri čemu su usuglašeni podaci 16 katastarskih općina na području HNŽ. Zakon o načinu označavanja i evidentiranju naseljenih mjesta, ulica, trgova i kućnih brojeva HNŽ donesen je 2013. godine, a inicirala ga je ova Uprava. Po donošenju Zakona uslijedila je suradnja s jedinicama lokalne samouprave na uspostavi adresnog registra. Geoportal HNŽ izrađen je u 2017. godini kao interna platforma za pregled prostornih podataka koja objedinjuje raspoložive podatke institucija s područja HNŽ.

U završnom dijelu prezentacije ukazano je na buduće aktivnosti koje treba provoditi, gdje je posebno istaknuta potreba uspostave katastra nekretnina na područjima na kojim je geodetska izmjera započele prije rata (80 katastarskih općina) i potreba uspostave adresnog registra. O kvaliteti i načinu upravljanja digitalnim prostornim podacima govorio je gosp. Adelko Krmek u svojoj prezentaciji “Usuglašavanje prostornih podataka korištenjem Geoportala HNŽ“.

U drugom dijelu seminara gđa. Željka Kolobarić detaljnije je objasnila korake pri uspostavi adresnog registra kroz prezentaciju „Pregled uspostave Adresnog registra u FBiH“. Posljednja prezentacija bila je na temu „Registar cijena nekretnina u FBiH“ u kojoj je gđa. Jelena Zelić posebno istaknula važnost registra cijena za djelatnike poreznih ispostava i jedinica lokalnih samouprava na području HNŽ.

Seminar je završena s kratkom raspravom o daljnjim aktivnostima na uspostavi Adresnog registra i Registra cijena gdje su predstavnici jedinica lokane samouprave prezentirali svoje aktivnosti i konkretne probleme s kojima se susreću, te izrazili zadovoljstvo suradnjom s Županijskom i Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove i predstavnicima CILAP projekta.

Organizatori seminara su uvažili potrebe i probleme jedinica lokalnih samouprava i spremni su dati još veću potporu, kako financijsku, tako i stručnu da se započeti projekti uspješno finaliziraju, kako bi se zadovoljio povećani interes institucija i građana za prostornim podacima.