Ravnatelj uprave sudjelovao na 11. NIPP i INSPIRE danu

U Splitu je 14. 11. u organizaciji Državne geodetske uprave održan 11. NIPP i INSPIRE dan. To je skup na kojem se svake godine prezentiraju iskustva i postignuti rezultati na polju izgradnje Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) i implementaciji INSPIRE direktive EU, kojem je ovom prigodom nazočilo preko 200 stručnjaka iz javnog, privatnog sektora i znanstvene zajednice. Skupu je nazočio ravnatelj Uprave Ivan Lesko.

U sklopu svečanog otvaranja skupa u rad je pušten portal GeoHrvatska.hr. Ovaj portal na jednostavan, mobilan i intuitivan način omogućava korisniku da uz pomoć svoje lokacije upozna i istraži prostor koji ga okružuje te ga samim time kvalitetnije iskoristi. Uz pomoć aplikacije, te sukladno odabranim temama: Kvaliteta okoline, Zemljište, Priroda oko mene, Slobodno vrijeme, Područja pod zaštitom i Onečišćenja u blizini te trenutnoj lokaciji svatko može vidjeti npr. kvalitetu zraka, razinu izmjerene buke, raspored odašiljača mobilnih operatera i sve ostale, izuzetno vrijedne prostorne podatke koji su ujedno i službeni podaci subjekata NIPP-a. Portal je u probni rad pustio glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. koji je naglasio važnost prostornih podataka i koristi ovog portala za javnost.

Nakon svečanog otvaranje gospođa Ine de Visser iz Geonovuma, Nizozemska prezentirala je iskustva na izgradnji NIPP-a i implementaciji INSPIRE direktive u Nizozemskoj. Iz njene prezentacije posebno je zanimljiv dio koji se odnosi na sam Geonovum, koji faktički predstavlja specijalni subjekt koji se bavi isključivo NIPP-om. Gospođa de Visser posebno je ukazala na određene nedosljednosti između INSPIRE direktive i globalnih geoinformatičkih standarda, te istakla kako se u budućnosti prostorne podatka treba učiniti dostupnim što većem broju korisnika.

U nastavku rada održan je okrugli stol pod nazivom: „Svatko može lako pronaći, koristiti i razumijeti prostorne podatke“. U vrlo zanimljivoj diskusiji ukazano je na potrebu da prostorni podatci budu što dostupniji cjelokupnoj javnosti, potrebu regulacije korištenja i poštivanja nadležnosti nad prostornim podatcima, a napose na značaj njihovog sustavnog prikupljanja i održavanja (što uključuje potrebu uključivanja javnosti u njihovom prikupljanju tzv. crowdsourcing, jer se na taj način može osigurati njihova pouzdanost i točnost.

U poslijepodnevnom radu u dvije odvojene sesije prezentirano je 10 radova o NIPP-u i prostornim podatcima.