Uspostavljen adresni registar za općinu Čitluk

Krajem studenog 2019. godine završena je II. faza projekta uspostave adresnog registra za općinu Čitluk, čime je okončana uspostava adresnog registra za područje cijele Općine. Kroz II. fazu označeno je i u adresnom registru upisano 2511 adresa. Ukupan broj adresa trenutno upisanih u adresni registar je 4955.

Projekt izrade adresnog registra u općini Čitluk pokrenut je 2012. godine. Bio je to pionirski poduhvat, započet na inicijativu Uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove HNŽ/K, a koji je danas proširen i provodi se u skoro svim jedinicama lokane samouprave u Bosni i Hercegovini, a moglo bi se reći i u zemljama susjedstva. U prvom koraku izvršena je analiza stanja adresnog sustava, a temeljem nje izrađen je projektni zadatak za uspostavu adresnog registra.

Temeljem tog projektnog zadatka, 2013. godine realiziran je pilot projekt uspostave adresnog registra u suradnji Općine, Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNŽ/K, CILAP projekta i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Bila je to I. Faza uspostave adresnog registra kroz koju je izvršeno označavanje ulica i trgova nazivima i zgrada brojevima, te izrada adresnog registra za naseljena mjesta Međugorje, Bijakovići i Čitluk. Paralelno s realizacijom ovog projekta razvijena je prva inačica aplikacije za uspostavu i održavanje adresnog registra koja se danas koristi diljem Bosne i Hercegovine.

Valja istaći informaciju koju smo dobili od osobe zadužen za informatičku potporu u MUP-u HNŽ/K da u naseljenom mjestu Međugorje nema više osoba prijavljenih na b.b. adresi. Ova činjenica ukazuje na veliki značaj provedbe projekta uspostave adresnog registra.

Realizaciji II. faze uspostave adresnog registra na području općine Čitluk pristupilo se u proljeće 2019. godine. U II. fazi projekta označena su naseljena mjesta i naselja tablama s nazivima i objekti pločicama s kućnim brojem, te je uspostavljen adresni registar za preostalih 26 naseljenih mjesta na području Općine.

Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNŽ/K je, temeljem Ugovora o suradnji na uspostavi i održavanju adresnog registra, financijski podržala ove aktivnosti. Ovom prigodom čestitamo Načelniku općine Čitluk Marinu Radišiću i njegovim suradnicima na uspješnoj realizaciji projekta i pozivamo ostale jedinice lokane samouprave da slijede ovaj primjer, kako bismo adresni registar uspostavili u cijeloj Županiji/Kantonu.