Sastanak o zemljišnoj administraciji u HNŽ

U zgradi Vlade HNŽ u Mostaru održan je sastanak predsjednika Vlade doktora Nevenka Hercega, ravnatelja Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gospodina Željka Obradovića, ravnatelja Županijske uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gospodina Ivana Leske, njihovih suradnika i gradonačelnika i načelnika jedinica lokane samouprave s prostora Županije.

Na sastanku su prezentirani postignuti rezultati i projekti koji se trenutno provode u sektoru zemljišne administracije. Predstavljeni su i projekti koji bi u ovom sektoru trebali biti realizirani u budućnosti.

Predsjednik Vlade doktor Herceg, u uvodnom obraćanju, pozdravio je održavanje ovog sastanka i istakao značaj sektora zemljišne administracije i prostornih podataka za funkcioniranje cijelog upravnog aparata, a napose kao podloge za kvalitetno donošenje odluka o i u prostoru, te u sustavu zaštite okoliša. Također je pohvalio do sada postignute rezultate, te nazočne pozvao na nastavak uspješne suradnje u budućnosti.

Gospoda Obradović i Lesko su u nastavku nazočne upoznali s aktualnim projektima koji se provode u Federaciji BiH i Županiji. Posebno su istaknuti projekti: usklađivanja podataka katastra i zemljišnih knjiga, uspostave adresnog registra i uspostave katastra nekretnina. Ti projekti u budućem razdoblju trebaju biti implementirani u većini jedinica lokane samouprave. Pošto se projekti uspostave adresnog registra i uspostave katastra nekretnina ne mogu realizirati bez velikog doprinosa jedinica lokane samouprave i pojačanog angažmana njihovih nadležnih službi upućen je poseban poziv nazočnim predstavnicima JLS za suradnju na tom polju.