Potpisan Sporazum za sufinanciranje uspostave adresnog registra na dijelu područja grada Čapljine

Ravnatelj Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNŽ/K u Mostaru, Ivan Lesko i gradonačelnik grada Čapljine dr. Smiljan Vidić dana 12.05.2021god., u sklopu projekta uspostave adresnog registra na području Hercegovačko neretvanske županije/kantona, potpisali su Sporazum o zajedničkom financiranju javne nabave izrade i postavljanja tabli sa kućnim brojevima s izradom adresnog registra za dio područa grada Čapljine. U pripremnoj fazi navedenog projekta obavljena je analiza podjele područja grada Čapljine na naseljena mjesta, naselja i ulice. Temeljem spomenute analize izabrana su 22 naseljena mjesta za prvu fazu uspostave adresnog registra. To su naseljena mjesta: Bajovci, Bivolje Brdo, Crnići, Čeljevo, Doljani, Dračevo, Dretelj, Dubravica, Gabela, Gnjilišta, Gorica, Jasenica, Klepci, Prćavci, Prebilovci, Sjekose, Stanojevići, Struge, Svitava, Ševaš Njive, Višići i Zvirovići.

Procijenjena vrijednost projekta je 95 000,00KM. Temeljem potpisanog Sporazuma Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNŽ/K će osigurati 25% sredstava od ugovorene cijene usluga, što iznosi oko 23.750,00KM.

Postupak javne nabave izrade i postavljanja tabli sa kućnim brojevima s izradom adresnog registra za dio područja grada Čapljine provest će grad Čapljina. Nakon čega bi trebalo uslijediti potpisivanje ugovora sa odabranim pružateljem usluge sukladno osiguranim sredstvima i odredbama potpisanog Sporazuma.