Potpisani sporazumi o nastavku uspostave katastra nekretnina

U proteklom tjednu potpisani su ugovori o nastavku poslova uspostave katastra nekretnina za općine: Prozor-Rama, Ravno i Stolac.

Sporazumima koje su potpisali ravnatelji Federalne i Županijske/Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove s načelnicima navedenih općina definirana je provedba javnog natječaja za ažuriranje baze podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta promjenama koje su provedene od početka izmjere (započeta prije rata) u važećem katastarskom operatu. Dogovoreno je da se poslovi provedu u katastarskim općinama Lapsunj i Zahum u općini Prozor-Rama, Donja Površ u općini Ravno i Rotimlja u općini Stolac.

Sporazumom je definirano da postupak javnog nadmetanja provedu općine, a također je definiran i ustaljeni obrazac financiranja projekata iz domena katastra 40%/30%/30% (Federalna uprava/Županijska/Kantonalna uprava/Općina).

Realizacijom ovih projekata koji bi trebali biti završeni do kraja godine stvaraju se pretpostavke za početak izlaganja podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta na javni uvid sukladno Uredbi o izlaganju podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta na javni uvid.