Posjeta Općini Konjic

Ravnatelj Uprave Ivan Lesko i županijski/kantonalni inspektor Adelko Krmek su posjetili Općinu Konjic, gdje su se sastali sa načelnikom Osmanom Ćatićem i pomoćnicom načelnika za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Mirnom Habibija-Sultanić.

Na sastanku je bilo govora o stanju sektora zemljišne administracije općine Konjic i projektima koji bi se trebali realizirati na teritoriji te općine. Kao jedna od prioritetnih aktivnosti istaknuta je pripreme i izlaganje podataka katastra nekretnina na javni uvid za katastarske općine Bijela i Turija i stavljanje podataka u službenu uporabu. Isto tako, kao prioritetni, spomenut je projekt izrade adresnog registra za općinu Konjic.

Domaćinima je predstavljen sadržaj i funkcionalnosti Geoportala HNŽ/K. Predstavnici općine izrazili su zadovoljstvo viđenim te je dogovorena suradnja na objavi podataka iz općinske nadležnosti na Geoportalu, kao i uključivanje djelatnika općine u korištenje Geoportala.

Ravnatelj Uprave je zahvalio načelniku na gostoprimstvu i istakao kako je Uprava spremna pomoći u realizaciji gore navedenih projekata, kako tehnički tako i financijski.