Sastanak na temu „Buduće aktivnosti na razvoju sustava adresnog registra”

Dana 21.10.2015 u sjedištu Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) u Banjaluci održan je sastanak vezan za buduće aktivnosti na razvoju sustava adresnog registra. Sastanku su prisustvovali predstavnici IDDEEA, MUP HNŽ/K, RGU RS, Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNŽ/K, općine Čitluk i predstavnici CILAP projekta.

Na sastanku je dogovoreno da je potrebno odraditi verifikaciju podataka adresnog registra područje općine Čitluk i 11 općina u Republici Srpskoj i takve podatke dostaviti IDDEEA-i. Dogovoren je način razmjene podataka adresnog registra općine Čitluk i IDDEEA u fazi testiranja korištenja podataka adresnog registra za potrebe IDDEEA-e. IDDEEA će dobiti verificiranu bazu podataka i svaka izmjena koja se dogodi na bazi podataka adresnog registra općine Čitluk biti će odmah dostavljana IDDEEA-i.

Dogovorena je i mogućnost potpisivanja memoranduma o razumijevanju između IDDEEA i entitetskih geodetskih uprava u svrhu izrade središnjih baza podataka adresnog registra. Potpisivanjem tog sporazuma stvorile bi se pretpostavke za korištenje mrežnih resursa IDDEEA-e i za druge potrebe uprava (replikacija baze podataka katastra i zemljišnih knjiga).

Dogovoreno je da se u veljači iduće godine održi serija seminara, na kojima bi se predstavnici JLS, MUP-ova i entitetskih zavoda za statistiku upoznali s procedurama uspostave adresnog registra i procedurama korištenja tih podataka od strane nadležnih MUP-ova.