„Adresni registar – pojam, značaj i primjena“

Seminar pod nazivom „Adresni registar – pojam, značaj i primjena“ održan je u Mostaru 11. veljače 2016. godine u organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove te CILAP projekta (Izgradnja kapaciteta za unaprjeđenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini).

Cilj seminara bio je upoznati sve zainteresirane sa stečenim iskustvom na uspostavi Adresnog registra, tako da su seminaru nazočili predstavnici Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNŽ/K, općinskih službi nadležnih za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Federalnog zavoda za statistiku, te županijska ministarstva unutarnjih poslova u FBiH.

Direktorica CILAP projekta gđa Anđa Zimić nazočnima je predstavila aktivnosti u radu CILAP projekta vezane za Adresni registar i puštanjem kratkog filma potvrdila je važnost postojanja adresa i cijelog adresnog sustava.

Aktivnosti koje se provode u sklopu CILAP projekta u HNŽ-u predstavio je gosp. Adelko Krmek u svojoj prezentaciji „Kako uspostaviti Adresni registar“. Ovdje su detaljno predstavljene procedure i dosadašnja iskustva te koje je sve faze potrebno prijeći da bi se zapravo uspostavio Adresni registar.

Na značaj i primjenu adresa ukazao je gosp. Mario Marković prezentacijom pod nazivom „Korištenje podataka Adresnog registra iz perspektive IDDEEA-e“. Ovdje je objašnjeno postupanje s adresama i način na koji Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka preuzima podatake Adresnog registra od jedinica lokalnih samouprava i razmjenjuje ih s drugim zainteresiranim institucijama.

Seminar je bio prilika i za postavljanje pitanja i raspravu o spomenutoj problematici.