Izmjene zakona o načinu označavanja i evidentiranju naseljenih mjesta ulica i trgova i kućnih brojeva

Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNŽ je organizirala sastanak sa šefovima i djelatnicima katastarskih službi jedinica lokalnih samouprava. Sastanak je održan 30. ožujka 2016. prema sljedećem dnevnom redu:

1. Prednacrt zakona o izmjenama Zakona o načinu označavanja i evidenciji naseljenih mjesta ulica trgova i kućnih brojeva.

2. Tekuća pitanja.

O izmjenama Zakona o načinu označavanja i evidenciji naseljenih mjesta ulica trgova i kućnih brojeva nazočne je upoznao ravnatelj Uprave gosp. Ivan Lesko. Posebno je istaknuo razloge zbog kojih je potrebno poduzeti izmjene Zakona, te obrazložio odredbe koje se mijenjanju. Također su prezentirane i obveze Jedinica lokalne samouprave, Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNŽ i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove na provedbi Zakona i na aktivnostima vezanim za uspostavu i održavanje adresnog registra. Po obavljenoj raspravi, u kojoj je sudjelovala većina nazočnih, sudionici sastanka su dali potporu tekstu prednacrta Zakona.

Izvještaj o napretku izrade Projekata fizičkog označavanja naselja, ulica i trgova nazivima i zgrada brojevima na području HNŽ-a podnio je gosp. Adelko Krmek. Naglašeno je da je izrada Projekata okončana u općinama: Čapljina, Jablanica, Neum, Ravno i Stolac, s tim da se skori završetak očekuje za Grad Mostar i općinu Prozor-Rama